Λυστερίωση Στην Εγκυμοσύνη

λιστερίωση επηρεάζει κυρίως τους ηλικιωμένους, οι έγκυες γυναίκες, τα νεογνά και ενήλικες με πιεσθεί ανοσοποιητικό σύστημα ? Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορούν επίσης να επηρεαστούν οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου

Ο χρόνος επώασης είναι μεταβλητή, αλλά κατά μέσο όρο είναι 3 εβδομάδες (μπορεί, ωστόσο, να παραταθεί έως και 70 ημέρες).? Έχουν υπάρξει αναφορές σχετικά ήπια μορφή με πολύ πιο ταχείς χρόνους έναρξης περίπου 12-48 ώρες.

Είναι δυνατόν να μειώσει τον κίνδυνο, ακολουθώντας μερικές απλές προφυλάξεις που θα δούμε παρακάτω.

Βλέπε Επίσης